สามารถนำโฉนดที่ดิน
มารับคำปรึกษาออกแบบพื้นที่
ในวันอบรม
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน
 10-12 ท่าน
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
(เต็มแล้ว)
ณ.ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี 
รอบต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
(เต็มแล้ว)
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

Organic Farm Design คอร์สออกแบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์

฿ 3,500

เเจ้งชื่อและเบอร์โทรให้ จนท.ติดต่อกลับ